Vaalit

Vaalit

Turvallisuus – Terveys – Tulevaisuus

TURVALLISUUS

Suomi on maailman turvallisimpia maita. Sellaisena se on myös pidettäväkin. Maailma on muuttunut viime aikoina mullistavalla ja peruuttamattomalla tavalla niin koronan kuin myös Ukrainan sodan ansiosta. Paluuta entiseen ei ole ja Suomen asema maailman turvallisuuskartalla on merkittävä.

NATO-jäsenyyden myötä NATO:n ja EU:n raja Venäjänä kanssa kasvaa merkittävästi. Suomellahan on yhteistä rajaa Venäjän kanssa enemmän kuin muilla EU-mailla yhteensä. Ei ole pelkästään Suomen, ei Pohjoismaiden, ei Euroopankaan intresseissä se, että tuo raja pitää, vaan kyse on koko läntisen demokratia näkökulmasta katsottuna ratkaisevan tärkeä, strateginen raja.

Sitä rajaa on Suomen pystyttävä valvomaan ja puolustamaan uskottavalla tavalla. Jokaiselle pitää olla täysin selvää, ettei sitä rajaa voida oikeudettomasti ylittää, kuten Ukrainassa on tehty. On otettava huomioon myös arktisten alueiden kärjistyvät merkitykset maailmanpolitiikassa. Moni toimija on osoittanut kiinnostuksensa arktisten alueiden luonnonvaroihin ja tämäkin aiheuttaa omat jännitteensä nimenomaan turvallisuuteen.

Samaan aikaan meillä on lukuisia uusia, kasvavia uhkia, jotka kohdistuvat sisäiseen turvallisuuteen. Katujengit, syrjäytyminen, järjestäytynyt rikollisuus, huumausainerikokset kaikki kasvavat ja kehittyvät kovaa vauhtia. Rikollisuuden lonkeroituminen yhteiskunnan eri tasoille on tosiasia, aivan kuten se on ollut Ruotsissa jo vuosia. Ruotsin tie ei ole meidän tie.

On myös ymmärrettävä se, että nykyhetken ja varsinkin lähitulevaisuuden sotia ei käydä perinteisesti rintamalinjoilla, eikä juoksuhaudoista. Ukrainan sota saattaa hyvinkin olla viimeinen sota ainakin Euroopassa, jota niin käydään.

Tulevaisuuden neljännen sukupolven sodat käydään maiden rajojen sisällä, hybridisodankäynnin keinoin, jolloin vihollinen on kasvoton ja tunnistamaton. Venäjä on jo nyt kohdistanut Suomeen pitkään kyberhyökkäyksiä ja muita psykologisen sodankäynnin keinoja. Tämä tulee lisääntymään ja monipuolistumaan. Myös siihen on pystyttävä vastaamaan ja varautumaan.

Vaikka uhkakuvat ovat kasvaneet aivan toisenlaisiksi kuin ennen, meillä siitä huolimatta sisäisessä turvallisuudessa on runsaasti puutteita. Vaikka Suomen poliisi on yksi maailman parhaista ja ammattimaisimmista, poliiseja on vähiten kuin missään muussa Euroopan maassa. Krooninen aliresurssointi on tosiasia ja se vaivaa koko oikeusketjua. Työntekijät palavat loppuun poliisista vankeinhoitoon.

Suomalaisessa kehittyneessä hyvinvointiyhteiskunnassa on pystyttävä pitämään parempaa huolta oikeusketjusta. Turvallisuus on yhteiskunnan perusta ja toimiva oikeudenhoito on turvallisuuden selkäranka. Turvallisuus on suomalaisten kansallisperintöä, eikä sitä saa turmella. Ikävä kyllä sekin on jotain, jota osataan arvostaa vasta sitten, kun se on menetetty.

TERVEYS

SOTE-uudistuksen tavoitteet olivat yksinkertaiset ja selvät: kustannusten nousua on saatava hillittyä ja ihmisten on päästävä nopeammin parempiin palveluihin. Kumpikaan tavoite ei ole toteutunut. Varsinkin syrjäseuduilla palveluiden romahtaminen on tapahtunut nopeammin kuin on osattu olettaa. Uudistuksen ideologiset valuviat on korjattava viipymättä. Väestö vanhenee kovaa vauhtia ja palveluiden tarve kasvaa. Ratkaisut on tehtävä nyt.

Mielenterveyden ongelmiin kului rahaa Suomessa yli 11 miljardia euroa vuodessa ennen koronaa ja Ukrainan sotaa. On selvää, että tuo summa on kasvanut entisestään. Suomessa ei hoideta mielenterveyttä ja se aiheuttaa valtavia kustannuksia.

Mielenterveyden hoitorakenteesta meiltä puuttuu kaksi alinta porrasta neljästä. Vain kalliimmat, ylemmät portaat ovat olemassa, joka tarkoittaa käytännössä erikoissairaanhoitoa ja pitkäkestoista psykoterapiaa. Nekin askelmat ovat pahasti ruuhkautuneet. Lapset ja nuoretkin joutuvat odottamaan kuukausia sopivaan hoitoon pääsyä. Asia voidaan korjata usealla toimenpiteellä, jotka ovat täysin mahdollisia ja jopa sangen huokeita toteuttaa varsinkin verrattuna niistä koituvaan hyötyyn.

Terapiatakuu on toteutettava. Se maksaa vain noin 35 miljoonaa, mutta sen hyödyt ovat vähintään kymmenkertaiset. Kaksiportainen psykoterapeuttikoulutus on toteutettava. Sitä kautta voidaan tarjota varhaisen vaiheen matalan kynnyksen apua ja palvelua. VALVIRAn on hyväksyttävä myös ulkomailla suoritetut psykoterapeuttikoulutukset, jos ne ovat päteviä. Tätäkin kautta saadaan saman tien satoja psykoterapeutteja yhdellä päätöksellä.

Korjauskohteet ovat täysin selvät ja ne voidaan toteuttaa hyvinkin nopeasti. Nyt on enää tahdosta kiinni. Liian moni kärsii kohtuuttomasti mielenterveyden ongelmista vain siksi, koska eivät pääse asianmukaiseen hoitoon riittävän ajoissa. Se aiheuttaa kärsimystä, joka ei voi olla hyväksyttävää.

TULEVAISUUS

Useiden peräkkäisten kriisien takia tulevaan ennakointi on käynyt monien kohdalla hyvin vaikeaksi. Vielä muutama vuosi sitten me pystyimme luottamaan siihen, että kun tekee elämässä asioita tietyllä tavalla, siitä koituu tiettyjä, ennakoitavia asioita. Vuosikausien vakaus on sokaissut ja luonut käsityksen toimivasta maailmasta. Maailma ei ole toimiva. Se vaatii jatkaa kehittämistä ja korjaamista ja nämä kohteet käyvät jatkuvasti isommiksi ja haastavimmiksi. Ilmastomuutos vain yhtenä.

Maailma on muuttunut viimeisten parin vuoden aikana lopullisesti. Se tarkoittaa jopa uuden maailmanjärjestyksen luomista ja alkamista. Muutokset ovat valtavia. Ne sotkevat tehokkaasti meidän näkymää tulevaisuuteen. On tehtävä muutoksia ja kehittämistä, jotta näkymä tulevaisuuteen kirkastuu jälleen. Se tarkoittaa turvallisuutta, se tarkoittaa terveyttä, mutta ennen kaikkea se tarkoittaa taloutta. Ilman tasapainoista, vahvaa taloutta tulevaisuus katoaa.

Muutokset on tehtävä nyt ja ne on tehtävä kerralla. Suomen talouden kehitys on siinä määrin huolestuttava, ettei pienet hioskelut riitä mihinkään. Tämä on todettu asiantuntijoiden taholta moneen kertaan. Jospa nyt olisi viimeinkin se aika, kun ideologinen ajattelu siirretään syrjään ja otetaan tilalle maalaisjärki. Onhan nimittäin niin, että paras turva kriisinkin varalle on vahva julkinen talous. Se on meidän kaikkien kiistaton etu.